Wyprawa w Góry po Yawash Sar 2

Wyprawa w góry alpinistki Moniki Szławieniec-Reczuch  po 6-tysięcznik w Karakorum. Wyprawa alpinistki organizowana jest przez  Polski Klub Alpejski– ogólnopolskie stowarzyszenie sportowe, którego jestem członkiem. Nasz klub formalnie istnieje od 2000 roku, prowadzi intensywną działalnośd szkoleniową   w zakresie wspinaczki i alpinizmu, organizuje wyprawy na wszystkie kontynent. Największymi osiągnięciami klubu są wejścia na: Chan Tengri 7010 m (2003, […]

More