Sen w Sar Garben

Nasi dzielni uczestnicy wyprawy po niezdobyty szczyt Yawash Sar II, dziś nocują w dolinie Sar Garben na wysokości 3900m. Po odpoczynku zamierzają przekroczyć przełęcz Boisam Pir, która mieści się na wysokości 4900m. Jedyna łączność z naszymi uczestnikami odbywa się przez telefon satelitarny. Warunki pogodowe sprzyjają i robi się cieplej. Wszyscy są cali i zdrowi i […]

More